Ett strukturerat fragmenteringsklassificering av de uttjänta fordonen i Uddevalla har betytt, att fordonsägarna kan åtnjuta en mycket god betalning vid inlämning till en legitimerad bildemontering, när man bestämt sig för att lämna bilen för skrotning. Till följd av en relativ ny händelse ignorerar flera personer dylik information. Så man följer en gammal sed för att spara pengar. Det är bara ett antal år sedan bilskrotning medförde utgifter på 1700 kr. Med det här i åtanke hamnar flertalet dumpade vrak ute i det gröna. Auktoriserad bilskrot Uddevalla Den destruktiva miljöpåverkan har skildrats med åtskilliga referat i olika medier. Bilägarna mister inte bara ersättning utan riskerar även rejäla kostnader för tvångshämtning. Genom regeln, att ingen får röra andras egendom, har miljöbovarna undgått länsman. Men numera har klimatkontoren chans att vidta åtgärder med stöd av miljöbalken. Som alternativ för att mottaga några tusenlappar på en bilskrot kan böterna bli de femdubbla. Den smarte bilägaren saluför nu för tiden sin bil som skall skrotas i Uddevalla med en betalning, som tydligt överskrider den avvecklade obligatoriska bilskrotningspremien. Det föreligger otaliga spekulanter. Bildemonteringar med egenplock av begagnade bildelar ger ofta en extraslant för en gammal Ford. Men det gäller att vara uppmärksam på en del fuffens och ojustheter i branschen. Under "skrotbilar köpes" radas olika skrotnissar upp i Dala-Demokratens annonser. Lockbeten, som betalning med tiotusen-tals kronor, avlöser varandra. Förtjänsten av ett fragmenterat fordon överkommer inte ens tredjedel av lovat ersättning. Så dessa svarta fiktiva affärsrörelser, som inte ingår i de behöriga skrotföretagen, kan inte bekosta de pengarna för ett fordon, som måste återvinnas med legitim redovisning. Det kommer kunden snart inse. Ett råd är att köra på på ett enat belopp då och ring en uppriktig kund, som företräder en auktoriserad skrot. Att defekta bilar i Uddevalla avyttras till personer, och deras syfte är att åter föra in bilarna i trafik, är ett växande problem. Många gånger händer det utan bilinnehavarens kännedom. Beklagligtvis är det allför sent, att rättsligt rätta till en sådan oegentlighet längre fram. Uteslutande ett underskrivet mottagningskvitto med bilskrotsintyg, av en godkänd skrotfirma eller av liktydig avtalad företag, kan motverka framtida underligheter. Det här skrotintyget är även till underlag för Trafikverkets bortplockning i bilregistret. När defekta bilar avyttras har ägarna lite att ta hänsyn till. Syftet, att skrota bilen med bilåtervinning, i ett ändlöst och naturvänligt kretscykel, är hotat innan den hamnat hos en behörig skrot i Uddevalla. Kan bilinnehavaren själv lämna in sin skrotbil är det inga bekymmer, och han kan dessutom räkna med den bästa betalningen. Ska hämtning lejas finns ändå potential att få ersättning och befästa bilens destination. För bärgning av en skrotbil, som kategoriseras miljöohälsosamt avfall, erfordras behörighet från Transportstyrelsen. Detta kan kontrolleras på företagets hemsida innan beställningen. Genom erhållande av ett påskrivet mottagningskvittens med skrotningsintyg, i växling av reg. bevis del 2, kan fordonsinnehavaren förvänta sig sig, att den åldriga "rariteten" omhändertas adekvat och på ett naturförnuftigt förfaringssätt.