Kan en uttjänt bil från Kungälv försvinna i intet? Eller kan fordon, som har körförbud, återgå till förödande körningar med höga co2utsläpp som efterverkning?. Att uttjänta fordon återuppstår är en realitet. Möjligtvis i en annan del av kontinenten. Men likväl förpestar de klimatet för alla. Enligt klimatbalken garanterar fordonsinnehavare för att den uttjänta bilen blir skrotad och avlägsnas ur Vägverkets bilregister. Ändå förs det ut en mängd illegalt varje dag. Förmodligen är inte före detta ägare medvetna om bedrägerierna de inblandas i. Men de är ändå deras plikt att tillse att skrota bilen hos en av Länsstyrelsens auktoriserade bilskrotar. Först då kan kan myndigheterna få översyn över de kasserade bilar som numera försvinner och blir utsatta för förbjudna behandlingar. Förkastade uttjänta fordon från Kungälv kan användas laglöst Före en skrotbil i Kungälv nått en legitimerad bilskrot med lämnad reg. Bildemontering Kungalv bevis del 2, och mottagningsbevis tagits emot, riskerar fordonet bli utnyttjad i illegala syften. Ett natur- och färdselfarlig personbil ger 10 gånger mer till försäljaren i Afrika. Det är förbud att exportera kasserade bilar som saknar acceptabel kontroll. Det är kanske skälet till den lönande affärsverksamheten hos den samordnande brottsliga verksamheten. Trafikverket och Riksdagen insats definieras till registrering av antalet illegalt utförda skrotbilar via kajplatser eller via bron till Danmark. Allt enligt Göteborgsposten som pratat med kontrollanter från naturkansliet i Stockholms hamn. När en uttjänt bil i Kungälv säljes genom webben eller kvällstidningar, kan bilen också återgå i trafik utan bilinnehavarens medvetande. Och flera mindre bilföretag reparerar lätt de miljö-och trafikfarliga bilarna i körbart tillstånd. Om en ägare bärgar sin demolerade bil för tänkt bilskrotning, utan att få skrotintyg från en legitimerad bilskrot, kan det medföra kommande trubbel. Åliggande för återvinning och bildemontering vilar tungt på fordonsägaren. Och detta instrueras tydligt i naturförordningen. För att undvika lagbrott vid försäljning skall säljaren utföra initiativ för att ta bort sådana risker, när tiden är inne att skrota sin bil. Igenom fordonstillverkarnas framgångsrika återvinning, och skrotarnas rationella sanering enligt bilskrotningsförordningen, kan fordonsinnehavaren räkna med en stor betalning vid inlämning. Då skrotbilarna hämtas utgår också varierande betalning. Men det är vid ett sådan tillfälle, som risken finns för att de uttjänta fordonen kan komma på nämnda avvägar, med kommande bryderi som påföljd. Samtliga kasserade bilar från Kungälv skall lämnas till en certifierad bilskrot Lämnar bilinnehavaren själv in sitt fordonsvrak till en legitimerad bilskrot undanröjs riskerna för bedrägligt förfarande. Innan förfaringssättet med recykling plockas åtråvärda komponenter för återbruk och saluförs. Igenom mottagningsbevis, som bekräftar återvinning och avregistrering hos Trafikstyrelsen, borga för en laglig handling. Samtidigt får fordonsägaren bra ersättning för en skrotbil i Kungälv. Men summan kan skilja med många hundralappar. Så det kan vara lukrativt att utforska alternativen. Skall fordonet bärgas är risken högre att den inte skrotas utan återgår i trafik. Men det existerar möjligheter att sätta stopp för de illegala aktiviteten. Tillse att bärgning verkställs av en seriös bärgare som samarbetar med en certifierad bildemontering, också att ett signerat mottagningskvittens med skrotintyg överlämnas, som intyg för annalkande avregistrering på Trafikverket. Inspektera, före transporten, att tillåtelse för bärgning av uttjänta fordon är utförd av Naturvårdsverket. En seriös bilbärgare har ett sånt blankett disponibelt och läsbart på sin internetplats. De här lätta handlingar säkerställer för att bilvraket i Kungälv omhändertas på ett legitimt och miljötryggt förfaringssätt.