En certifierad skrotfirma i Göteborg har en markant del i återvinningen av en utrangerad personbil. Men det är inte så många år sedan bildemontering bara bestod av återvinning av beg. bildelar. Eftersom förtjänsterna från sådana avsättningar inte kom upp till den fulla kostnaden måste kunden erlägga ett viss belopp för skrotning och avregistrering. Så som ersättning för att lämna in den fördärvade och miljöförstörande fordonet hamnade det som miljöfördärvande monster i skog och mark. Problemen med förorenade marker och skog reducerade inte med statens indrag av skrotpremien, som betalades ut vid legitim återvinning. För att hitta en lösning tilltagande krångel utformades stenhårda föreskrifter av nämnda myndigheter. biltillverkare tvingades till frakten och kostnadsfri skrotning. Ett lyckat resultat gav en skrot i Göteborg chans att betala för en murken kärra avsevärt mer än det förlorade skrotpremien.Bilfabrikanterna gavs riktlinjer om en 95-procentig återföring av en fordons till en evig kretsgång i nytillverkning. Efter många års intensivt jobb har detta mål uppnåtts med bra marginal. Bilskrot Goteborg Molndal Därför har krav på kompensation ersatts av en tillfredsställande ersättning för uttjänta bilar hos en lämplig bilskrot i Göteborg. Men återvinningsförloppet hade inte varit framgångsrik utan Naturvårdsverkets skoningslösa inblandning på bilskrotarna. Uttjänta fordon kategoriserades som naturprekärt avfall, och Miljöstyrelsen bereddes i arbete att tillse att de de strama lagarna utfördes exakt. Skrotning och avregistrering av en personbil på en auktoriserad bilskrot i Göteborg klimatjusterades och övervakades så noga att olaglig verksamhet skulle droppa av. Det föranledde även, att nära hälften av landets företag var tvungna att avveckla verksamheten. Nuförtiden har omändringen av återvinning av bilar realiserats till de nya normerna. En legitimerad bilskrot följer klimatvillkoren utan anmärkningar. Men allt är inte frid och fröjd. Gamla uttjänta personbilar och andra trotjänare är eftersträvade objekt. Att bildemontering i Göteborg har kärv rivalitet om en murken personbil är ingen nyhet. Kriminella exporter har fortgått en god stund. Det rapporteras i Linköpings Tidning hur klimatövervakare och länsman bara kan se på, hur pengar för hundratusentals kr bara försvinner i dessa bedrägerier. Den samordnade kriminaliteten har hittat en ny och säker försörjning vid sidan av droghandeln. Och handeln med utskeppning av miljöfarliga fordon i trafik ökar konstant. Suget efter billiga beg. personbilar som är mer än vid någon tidpunkt. Många, mer eller mindre samordnade, bilverkstäder införskaffar och fixar tillräckligt noggrant med billiga bildelar. Detta är naturligtvis en missräkning för de aktiva miljöhjältarna, som tampas mot de växande avgasföroreningarna. I den rådande pandemins vädjan, att färdas med personbil istället för att resa buss, ökar engagemanget för inköp av en prisvärd andrabil till hemmet främsta prioritet. Så en behörig skrot i Göteborg ser med vemod hur en uttjänt natur- och inte säker personbils åker via sin bilskrot.