En etablerad bildemontering i Göteborg kan numera tjäna pengar på en obrukbar personbil. Det är inte så länge sedan den enda intäkten kom från avyttring av brukade bildelar. På grund av att dessa försäljningar inte täckte återvinningskostnaden skall en fordonsägare betala vid överlämnandet. En viss obligatorisk ersättning gavs via skrotbilspremie. Men när den upphörde ökade de väldigt omskrivna och för klimatet skadliga dumpningarna i det gröna. Riksdagen skred då in på banan. Med hårda nypor tog verket sig an de skriande behoven av ändrade förhållanden. Bilfabrikanterna blev ansvariga att bekosta för återvinning och fragmentering. Insamling föll också på deras axlar. Fordonsskrot stämplades som miljökritiskt avfall, så skrotar utan licens från Transportstyrelsen stod utan aktivitet. Det innebar i flera avvecklade bolag. Men igenom en lämplig insats kan en auktoriserad bilskrot i Göteborg lämna pengar för en söndrig fordon.Fordonstillverkare gavs direktiv om en 95-procentig återföring av en personbils till en evig kretslopp i nytillverkning. Efter massa års energiskt jobb har denna intention uppnåtts med tilltagen marginal. Därför har begäran på kompensation bytts till en rimlig ersättning för ett fordonsvrak hos en behörig bildemontering i Göteborg. Men skrotningsförloppet hade inte lyckats utan Transportstyrelsens skoningslösa påtryckningar hos skrotarna. Skrotbilar klassades som klimatfarligt avfall, och Miljöledningen bereddes i uppdrag att se till att de de kraftiga normerna följdes ackurat. Anläggning och miljöhantering av en personbil på en lämplig bilskrotning i Göteborg naturanpassades och övervakades så noga att illegal business skulle försvinna. Det föranledde dessutom, att nära 50 % av landets bildemonteringar måste lägga ned sin verksamhet. Idag har omläggningen av skrotning förverkligats till de nya förordningarna. En legitimerad bildemontering följer naturkraven utan kritik. Bilskrot Goteborg plocka sjalv Men allt är inte frid och fröjd. Äldre uttjänta bilar och andra trotjänare är eftersträvade föremål. Att skrotfirma i Göteborg har hård rivalitet om en defekt bil är ingen ny upplysning. Olagliga exporter har fortgått länge. Det redogörs i Smålands Tidningen hur klimatövervakare och länsman bara kan se på, hur värden för hundratusentals kronor bara försvinner i dessa bedrägerier. Den organiserade brottsligheten har lokaliserat en ny och riskfri levebröd vid sidan av narkotikan. Och handeln med återinförande av skrotbilar i trafik växer hela tiden. Suget efter prisvärda begagnade bilar som är större än överhuvudtaget. Några, mer eller mindre organiserade, bilverkstäder förvärvar och lagar tillräckligt strikt med billiga delar. Detta är så klart en missräkning för de aktiva naturhjältarna, som strider mot de höga avgasföroreningarna. I nuvarande pandemins uppmaning, att åka bil i stället för att resa kollektivt, stiger intresset för köp av en billig andrabil till hushållet högsta prioritet. Så en Länsstyrelsen godkänd bilskrotning i Göteborg ser med dysterhet hur en uttjänt miljö- och inte säker kärra åker via sin återvinning.