I dag kan fordonsägare skrota bilen i Göteborg utan kostnad. Vid inlämning, med reg. bevis del 2, erhålles ett skrotningsintyg från en certifierad bildemontering. Detta intygar en nästkommande avregistrering hos Trafikverket. Några skrotfirmor ger även pengar för skrotbilen. Så det lönar sig inte längre att dumpa det kasserade fordonet vind för våg. Det är dito, som att kasta en massa pengar i sjön. Sedan år 2015 har bilfabrikanterna lyckats med en nittiofemprocentig demontering, vilket medför att man kan ge ersättning till bilinnehavaren. Bilskrotarnas väl planlagda och klimatsmarta upplägg efter bilskrotningslagen medverkar till ett allt bättre ersättning för de uttjänta fordonen. Så en fordonsinnehavare kan tjäna hundratals kronor via förfrågningar. Den smarte fordonsägaren säljer nuförtiden sin defekta personbil i Göteborg med en betalning, som klart överkommer den nedlagda obligatoriska skrotningspremien. Det finns otaliga kunder. Företag med egenplock av beg. komponenter betalar vanligtvis en extraslant för en ålderstigen Spyker. Men det gäller att vara uppmärksam på vissa fuffens och tricks i branschen. Under "söndriga personbilar förvärvas" spaltas olika skrothandlare upp i Kungälvs-Postens reklam. Lockar med ersättning med tiotusen-tals kr, avlöser varandra. Förtjänsten av ett fragmenterat fordon överskrider inte ens 25 % av utlovat summa. Så dessa skumma fiktiva affärsrörelser, som inte tillhör de auktoriserade bilskrotarna, kan inte bekosta det beloppet för ett uttjänt fordon, som ska skrotas med legal redogörelse. Det kommer försäljaren så småningom genomskåda. Ett råd är att köra på på ett enat pris då och hör med en uppriktig kund, som företräder en legitimerad skrot. Att skrotbilar i Göteborg saluförs till folk, deras intention är att återföra bilarna i trafik, är ett ökande bekymmer. De flesta fall händer det utan säljarens medvetande. Tragiskt nog är det för sent, att rättsgiltigt avhjälpa en dylik oegentlighet i efterhand. Bara ett påskrivet mottagningskvittens med bilskrotsintyg, av en ackrediterad skrot eller av likvärd avtalad företag, kan hindra blivande konstigheter. Det här skrotintyget är också till underlag för Trafikverkets avregistrering i bilregistret. När trasiga fordon säljes har bilägarna en del att beakta. Syftet, att skrota sitt fordon med återvinning, i ett oändligt och klimatförståndigt kretslopp, är otryggt innan den är lämnad på en godkänd skrotfirma i Göteborg. Kan ägaren själv lämna in sin uttjänta bil löses problemet, man kan då också räkna med den bästa ersättningen. Måste bärgare lejas finns dock chans att få betalning och garantera skrotbilens destination. För transport av en skrotbil, som stämplas miljökritiskt restprodukt, krävs behörighet från Transportstyrelsen. Det här kan inspekteras på aktörens sajt innan bokning. Bilskrot Goteborg reservdelar Och genom erhållande av ett signerat mottagningsbevis med bilskrotsintyg, i utbyte av reg. bevis del 2, kan bilinnehavaren räkna med sig, att den åldriga "rariteten" handskas seriöst och på ett klimatförnuftigt vis.