För ett antal år sedan behövde en ägare betala en lämplig bildemontering i Göteborg för återvinning av en skraltig skrotbil. Nu för tiden är villkoren det omvänt. Denna förändring har skett successivt. Det tog tid innan företagen insåg det. Det har även fordrats tuffa metoder från skilda ämbetsverk. För att spara lite kosing dumpades gamla rostiga skrotbilar på många olämpliga platser. När den obligatoriska skrotpengen drogs in ökade de klimatkritiska tippning av uttjänta fordon. Ingen engagera sig eller kunde behandla bekymren. Då trädde Transportstyrelsen, Trafikverket och Miljövårdsverket in med krafttag. I skottlinjen ställdes Fordonstillverkare. De ska ombesörja den fullständiga för bilskrotning och fragmentering samt uppsamla skrotbilarna till utpekade platser. Därutöver måste de starta en förlopp för duktigare bilskrotning. Och bilproducenterna respekterade. konsekvensen ger en bilskrot i Göteborg tillfälle att ge pengar för en murken fordon. Bilskrot Goteborg sjalvplock Bilproducenterna bereddes direktiv om en nästan fullkomlig retur av en fordon till en evig kretsgång i nytillverkning. Efter flertalet års ihållande jobb har denna intention uppnåtts med tilltagen marginal. Därför har anspråk på kompensation omvandlats till en tillfredsställande ersättning för ett vrak på en etablerad skrot i Göteborg. Men skrotningsprocessen hade inte lyckats utan Naturvårdsverkets hänsynslösa påtryckningar hos skrothandlarna. Uttjänta fordon klassades som naturriskabelt avfall, och naturstyrelsen bereddes i uppgift att se till att de de strama normerna verkställdes exakt. Återvinning och sanering av en kärra hos en Länsstyrelsen godkänd bilskrotning i Göteborg klimatreglerades och kontrollerades så noga att förbjuden aktivitet skulle upplösas. Det förmådde även, att nära femtio procent av landets företag måste lägga ned sin verksamhet. Numera har omläggningen av bilskrotning realiserats till de nya normerna. En lämplig bildemontering följer miljöanspråken utan anmärkningar. Men allt är inte frid och fröjd. Gamla uttjänta fordon och andra trotjänare är önskade objekt. Att skrot i Göteborg har hård rivalitet om en murken personbil är ingen nyhet. Kriminella exporter har försiggått under lång tid. Det framställs i Nya Dagbladet hur klimatövervakare och aina bara kan se på, hur beskaffenhet för 1000-tals kronor rullar förbi varje dag. Den organiserade brottsligheten har funnit en ny och riskfri levebröd vid sidan av knarkförsäljning. Och hanterande med utförsel av miljöfarliga fordon i trafik växer ständig. Suget efter prisvärda begagnade bilar som är högre än vid någon tidpunkt. Många, mer eller mindre organiserade, bilverkstäder handlar och lagar tillräckligt ordentlig med beg. reservdelar. Detta är självfallet ett misslyckande för de aktiva naturkämparna, som strider mot de växande koldioxidföroreningarna. I den aktuella virus uppmaning, att åka bil istället för att resa buss, ökar intresset för inköp av en prisvärd andrabil till familjen högsta prioritet. Så en certifierad bilskrot i Göteborg ser med dysterhet hur en rostig miljö- och trafikfarlig kärra åker på sidan om sin anläggning.