När fordonsägare rullar in för kontroll i Göteborg då ler bildemontören. Han vet, att nästan 35 % av äldre skrotade bilar klarar inte kontrollen och måste repareras före ombesiktning. Så att ha sin bilverkstad intill en bilprovning är grymt bra. Och skulle ett grupp tre-brist hittas, skroten med förvissning, att jobbet tillkommer företaget, om inte fordonsinnehavaren bestämmer sig för att skrota sitt fordon på en bilskrot. Numera är det inte besvärligt att boka tid för bilskrotning i Göteborg, som normalt ska verkställas årligen. Allaredan för 50 år sedan kom ett beslut från Regeringen att AB Svensk Bilprovning skulle bildas. År 2010 upphävdes den statliga ensamrätten för fordonsbesiktning. I samband med det har hallar upprättats på betydligt fler ställen. Det föreligger chans att syna bilen på drop-in tid utan beställning. Förändrade stadgar förpersonbilskontroll leder vanligtvis till böter Men flera principer har nyligen förändrats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten som utgår ifrån nummerskyltens slutsiffran. Inte heller är den bindande kallelsen kvar. Därför måste bilägaren själv att hålla uppsikt på tidpunkten för bilundersökning i Göteborg. Missas det här får fordonet körförbud. Och skulle bilen stoppas av länsman, kan körkortet ryka. Det är bilinnehavarens förpliktelse att känna till detta sakförhållande. Statskassan beräknas dock stärkas med ett antal miljoner kr från slarviga fordonsägare. Men han/hon kan personligen besluta, när den första tillsynen i Göteborg ska utföras. Inte senare än 3 år efter att personbilen registrerats i Sverige. Andra gången är efter 24 månader. Därpå ska personbilen testas varje år. På Trafikstyrelsens internetplats kan tidpunkten enkelt anträffas. Öppna deras sajt och skriv in nummerskyltens nummer, så finns datumet där. Oriktigheterna eller bristfälligheterna som uppdagas delas in i 3 klasser. En klass 1-påpekande har den betydelsen att den måste lagas före nästa års-tillsyn. Ett klass 2-felaktighet har den betydelsen, att det behöver fixas inom 30 dagar med efterkontroll som följd. Klass 3-felaktighet är ett säkerhetspåpekande, som ger skrotning omgående. Bilskrot Tuve Goteborg Fordonet får inte köras från fordonskontrollen i Göteborg. Och detta leder ofta till skrotning på en ackrediterad skrot, som har licens att skrota personbilar med skrotningsbevis för avregistrering. Observera att flera glömmer att fixa lätta klass ett-felaktigheter. Men sådan flyttas upp en klass med fordran på efterkontroll vid nästkommande granskning. Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en enkel självkontroll före fordonsbesiktningen. Märkligt nog är det defekter med simpla åtgärder, som avslöjar kategori två-bristerna. Att fixa ett dåligt hjul medför en del tillfällen, att personbilen godkänns utan efterkontroll för personbilskontrollen. Skyltbelysningen är det mest av enligt statistiken, men skuggas tätt av bromljus. Byte av en söndrig lykta kan möjligtvis synas besvärlig för många. Men det återfinns simpla anvisningar med filmer för de flesta fordonsmärkena i You Tube. Ett annat ofta förekommande felaktighet på gamla personbilar är att motorlampans varningslampa på instrumentbrädet inte slocknar. De flesta bilinspektörer uppdagar den listiga trickset att plocka dän glödlampan. Men felet pekar på, att motorn förbrukar obehövligt mycket diesel, så avgasutsläppet tilltar nog över vad som är okey. Givaren är fastsatt på grenröret vid katalysatorn och är okomplicerad att byta. Den kan köpas till Smart från Biltema under tusenlappen. Faran är enorm att det här lätta felaktigheten kan uppfattas som ett fel i katalysatorn. I dessa fall kan avgiften för en del fordonsmärken överstiga trettio tusen kronor. Också tillrättavisning på utslitna bildäck är frekventa för bilinspektionen Göteborg. Statistiskt är det en del som måste på efterkontroll med nya hjul. Det är märkligt, eftersom det är mycket spartanskt att checka för bilägaren. Kraven är åtminstone en komma sex millimeter mönster på sommarväglag och tre mm på vintern. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under tre millimeter. Så provning under kalla dagar kan orsaka obefogade besvär. Men med enkla redskap kan avgiften, på grund av den årliga fordonstillsynen, hållas till ett minimum av den kloke fordonsägaren.