Gör dig av med din ålderstigna uttjänta bil. Och sälj den till en certifierad bilskrot, som säkerställer att skrotbilen skrotas för att bli råmaterial till nya produkter. Bränslemotorerna har under de senaste tio åren förbättrats till väsentligt mindre föroreningar i avgaserna. Även om detta inte är till fyllest på lång sikt är det i varje fall en god början. Men det betyder att de äldre mer eller mindre stämplade skrotbilar tas ur bruk. Och definitivt att gamla oförsäkrade exemplar inte sätts tillbaka i trafik igen nånstans på planeten. Fordonsägare, som avyttrar sin uttjänta bil till en behörig skrot, är även delaktig i strävan att bättra vår miljö och atmosfär. Samtidigt är den äldre bilen vådlig igenom sämre bromssystem och luftkuddar. Bara för tio år sedan var det billigast och enklast att överge den uttjänta bilen i naturen, med mer miljötrubbel som konsekvens. Men läget har skyndsamt förvandlats. Vägverkets kraftiga ingripande, igenom skrotningsvillkor till bilproducenterna samt förordningen till behöriga bilskrotar, har förändrat de eländiga miljöbovarna till eftertraktade saker. Så ge bort din skrotbil med några behövliga tusenlappar i portmonnän. Och via att skrota fordonet, för återvinning till ett evigt kretslopp, emenderas omgivningen om och om igen, i samma ögonblick som besparingen vid nyproduktion sjunker. Men ge bort din uttjänta bil till en certifierad bilskrot, eller till ett mottagningsställe som har avtal med bilproducenterna. Hamtning av bil for skrotning Dessa är de enda som kan utställa ett riktigt mottagningskvitto med skrotningsintyg, och som garanterar, för att skrotbilen avregistreras från fortsatt miljöfördärvande användning. Beklagligtvis hamnar en del uttjänta bilar i olaglig handel. Där utlandsförsäljning utgör en stor del. Enligt tidningen Göteborgsposten, som har kontaktat två övervakare i Örebro, lämnar cirka femtio långtradare Stockholms län via kajer varje månad. Ersättningen kan vara upp till 250 000 kr/container. Det förekommer även ett stort antal bolag som stjäl skrotbilar för utförsel. via ringa reparationer avyttras, de ur miljösynpunkt, uttjänta äldre bilarna därpå för trafik i Afrika. Med tanke på suget tycks lönsamheten expandera även inom den här verksamheten. Och myndigheterna har samma bekymmer med bevakning av den, som likvärdig stulet last. Miljökonflikterna med uttjänta personbilar har det senaste decenniet rubbats från dumpning till skilda oegentliga processer, som håller de gamla bilarna kördugliga. Det betyder att olagliga företagsamheter med skrotbilar berör naturen destruktivt även utanför landets gränser. På grund av det är uppmaningen, ge bort din skrotbil till en godkänd skrot, verkligen väsentlig både ur miljö- och redovisningsmening. Samtidigt betalas ideligen mycket mer för en Kia. Och glöm inte det lagliga mottagningsbeviset med skrotningsintyg. Ett sådant lämnas även av Vägverkets certifierade transportörer, med befogenhet att forsla uttjänta bilar, som rankas inom hälsovådlig föroreningar.