Det är inte alla som fick två tusen kr i ersättning för skrotning av en skrotbil hos en legitimerad skrot i Göteborg. För det är ju inte så lång tid sedan man var tvungen att betala för att bli av med fordonsvraket på ett lagligt sätt. Visserligen ersatte staten en del till bilskroten, men det räckte inte till hela omkostnaden. Genom att lämna fordonet i omgivningen kunde en krogsväng finansieras. Och det kunde till och med bli ett par, när den offentliga skrotpremien uteblev. De här destruktiva naturaktionerna störde Transportstyrelsen till att ta av sig silkesvantarna. Raka och verkningsfulla ultimatum framfördes till Bilproducenterna genom nya stentuffa författningar. De skulle från dags datum samla in och ombesörja alla återvinningar ur egen kassa. Dessutom bands de till en gynnsammare demontering av en odugliga bilar.Biltillverkare gavs hänvisning om en 95-procentig retur av en kärra till en evig kretslopp i nyproduktion. Efter flera års intensivt jobb har denna intention uppnåtts med god marginal. Därför har begäran på betalning omvandlats till en tillfredsställande ersättning för en skrotbil hos en legitimerad skrot i Göteborg. Men skrotningsprocessen hade inte lyckats utan Naturvårdsverkets skoningslösa påtryckningar på återvinningsföretagen. Kasserade bilar kategoriserades som klimatprekärt avfall, och klimatledningen bereddes i uppdrag att se till att de de tuffa normerna genomfördes ackurat. Skrotning och sanering av en kärra hos en certifierad bilskrot i Göteborg klimatreglerades och kontrollerades så noga att förbjuden verksamhet skulle droppa av. Det förorsakade också, att nära hälften av landets skrothandlare måste lägga ned sin verksamhet. Nu för tiden har omläggningen av återvinning av bilar genomförts till de nya bestämmelserna. En etablerad skrotfirma följer klimatvillkoren utan tillrättavisning. Skrot Goteborg Men allt är inte frid och fröjd. Äldre uttjänta fordon och andra trotjänare är eftertraktade objekt. Att bildemontering i Göteborg har kärv konkurrens om en murken skrotbil är ingen ny information. Förbjudna utskeppningar har pågått länge. Det rapporteras i Dagens Arbete hur klimatinspektörer och ordningsmakten bara kan se på, hur pengar för 1000-tals kr bara försvinner i dessa bedrägerier. Den samordnade brottsligheten har påträffat en ny och säker inkomstkälla vid sidan av narkotikan. Och hanterande med återinförande av skrotbilar i trafik stiger konstant. Suget efter billiga beg. bilar som är mer än överhuvudtaget. Många, mer eller mindre samordnade, bilverkstäder inhandlar och reparerar tillräckligt grundligt med beg. reservdelar. Detta är naturligtvis en motgång för de aktiva naturkämparna, som tampas mot de höga avgasutsläppen. I den aktuella pandemins uppmaning, att färdas med bil som alternativ för att resa buss, ökar intresset för förvärv av en billig andrabil till hemmet största option. Så en lämplig bilskrotning i Göteborg ser med sorgsenhet hur en trasig miljö- och inte säker kärra åker förbi sin skrot.