Det är inget mysterium, att kasserade bilar från Kungälv ideligen kommer på villovägar. Eller till inte helt rumsrena företag som inte alls tänker skrota de uttjänta fordonen för bildemontering. Särskilt är det ur klimatsynvinkel betydelsefullt att fordonsägarna förbereder och granskar förfarandet, när man bestämt sig att lämna bilen för skrotning. Hundralappar finns att spara genom förfrågan på flera auktoriserade företag. Så det är inte längre lukrativt att lämna uttjänta bilar i miljön. Majoriteten av landets ackrediterade bilåtervinnare erbjuder pengar i skiftande omfattning. Också då vraken upphämtas av bärgare utgår ofta betalning för bilar som inte saknar några delar, där original-katalysatorn omfattar den värdefullaste komponenten. Den innehåller platina eller en kombination av palladium och rodium. Ädelmetaller, som är dyrare än guld, lyfter återvinningspriset avsevärd. Förkastade uttjänta fordon från Kungälv kan brukas brottsligt Före en uttjänt bil i Kungälv hamnat på en auktoriserad bilskrot med lämnad registreringsbevis, och mottagningsbevis mottagits, riskerar fordonet blir utnyttjad i olagliga syften. Ett klimat- och trafikfarlig bil ger tiofalt till säljaren i Afrika. Det föreligger förbud att exportera uttjänta fordon som saknar acceptabel granskning. Det är kanske motivet till den lönsamma businessen hos den samordnande brottsförekomsten. Transportstyrelsen och Regeringens prestation begränsas till registrering av kvantiteten förbjudna utförda skrotbilar via kajplatser eller via bron till Danmark. Allt enligt Tv 4 som intervjuat tillsynsmän från ett klimatkansliet i Uddevalla hamn. När en skrotbil i Kungälv säljes genom nätet eller kvällstidningar, kan bilen också återföras i trafik utan fordonsägarens medvetande. Och en del mindre bilverkstäder lagar lätt de klimat-och trafikskadliga fordonen i körbart skick. Om en fordonsinnehavare bärgar sin demolerade bil för ämnad bildemontering, utan att få mottagningsbevis från en godkänd bilskrot, kan det innebära framtida besvär. Åliggande för skrotning och avregistrering vilar tungt på fordonsägaren. Och detta instrueras tydligt i naturförordningen. För att avstyra oegentligheter vid försäljning borde säljaren vidta handlingar för att eliminera sådana risker, när tiden är inne att skrota sin bil. Via bilproducenterna framgångsrika återvinning, och bilskrotarnas effektiva sanering i enlighet med bilskrotningslagen, kan fordonsägaren förvänta sig en rejäl ersättning vid inlämning. Då skrotbilarna hämtas utgår också varierande ersättning. Men det är vid ett sådan tillfälle, som risken förekommer för att de uttjänta fordonen kan komma på nämnda avvägar, med kommande trubbel som påföljd. Alla kasserade bilar från Kungälv skall fraktas till en behörig skrot Avlämnas fordonsägaren personligen in sin skrotbil till en legitimerad bilskrot undanröjs riskerna för bedrägerier. Före arbetsgången med skrotning plockas omtyckta bilkomponenter för återanvändning för försäljning. Och genom mottagningskvittens, som bekräftar fragmentering och avregistrering på Trafikstyrelsen, ansvara för en legal handling. Skrota bilen Parallellt inkasserar bilinnehavaren bra ersättning för en skrotbil i Kungälv. Men summan skiftar med många hundralappar. Så det kan vara smart att studera alternativen. Ska skrotbilen bärgas är osäkerheten högre att den hamnar i orätta händer. Men det finns potential att sätta hinder för de olagliga verksamheterna. Att se till hämtning genomförs av en avtalad partner till en legitimerad bilåtervinnare, därtill att ett underskrivet mottagningskvitto med skrotningsintyg avlämnas, som evidens för annalkande avregistrering hos bilregistret. Granska, innan bärgningen, att tillstånd för bärgning av kasserade bilar är utförd av Länsstyrelsen. En seriös bilbärgare har ett sådant tillstånd enkelt åtkomligt och läsbart på sin sajt. Dessa enkla aktioner garanterar för att bilvraket i Kungälv omhändertas på ett lovligt och klimatskyddat förfaringssätt.