Kan en skrotbil från Göteborg försvinna i intet? Eller kan bilar, som är avställda, återgå till nedbrytande körningar med stora co2utsläpp som efterverkning?. Att kasserade bilar uppstår från de döda är ett faktum. Vem vet i en annan del av världen. Men likafullt förorenar de luften för alla. Enligt naturbalken garanterar bilägare för att den uttjänta bilen blir återvunnen och avlägsnas ur Transportstyrelsens bilregister. Ändå förs det ut en mängd illegalt varje dag. Sannolikt är inte före detta fordonsägare insatta om bedrägerierna de inblandas i. Men de är ändå skyldiga att se till att skrota bilen hos en av Länsstyrelsens godkända skrotar. Först då kan kan myndigheterna få kontroll över de uttjänta fordon som idag försvinner och blir drabbade för förbjudna behandlingar. Utrangerade kasserade bilar från Göteborg kan användas laglöst Före en uttjänt bil i Göteborg nått en behörig bilskrot med lämnad registreringsbevis, och skrotintyg tagits emot, finns risk att fordonet blir använd i illegala syften. Ett miljö- och färdselfarlig fordon ger 10 gånger mer till säljaren i Afrika. Det existerar förbud att föra ut skrotbilar som saknar acceptabel undersökning. Det är kanske skälet till den lönande businessen hos den organiserade brottsliga verksamheten. Trafikverket och polisens insats definieras till registrering av mängden förbjudna utförda kasserade bilar via hamnar eller Öresundsbron. Allt enligt Aftonbladet som pratat med tillsynsmän från ett klimatkontoret i Malmös hamn. När en skrotbil i Göteborg säljes genom nätet eller pressen, kan bilen också återföras i trafik utan bilinnehavarens medvetande. Och en del mindre verkstäder reparerar enkelt de miljö-och trafikvådliga fordonen i körbart tillstånd. Om en bilägare lämnar sin kasserade bil för antagen bilskrotning, utan att få mottagningskvitto från en certifierad bilskrot, kan det leda till framtida trubbel. Ansvaret för återvinning och bildemontering vilar tungt på bilägaren. Och detta instrueras tydligt i naturförordningen. För att undvika ohederligt förfarande vid handel måste säljaren utföra åtgärder för att avlägsna sådana risker, när tiden är inne att skrota sin bil. Genom fordonstillverkarnas framgångsrika recykling, och bilskrotarnas rationella modernisering i enlighet med bilskrotsförordningen, kan fordonsinnehavaren vänta sig en stor ersättning vid inlämning. Då skrotbilarna hämtas utgår också skiftande kompensation. Men det är vid ett sån situation, som risken finns för att skrotbilarna kan komma på berörda avvägar, med kommande besvär som effekt. Skrota bilen Samtliga kasserade bilar från Göteborg skall bärgas till en certifierad bildemontering. Transporterar bilägaren personligen in sitt fordon till en behörig bilskrot minskar faran för bedrägerier. Innan arbetsgången med återvinning plockas lättsålda bilkomponenter för recirkulation och saluförs. Via kvittens, som validerar återvinning och avregistrering hos Trafikstyrelsen, säkerställer en legitim åtgärd. Parallellt erhåller bilinnehavaren högst betalning för en skrotbil i Göteborg. Men priset kan skilja med många hundralappar. Så det kan vara givande att granska valmöjligheterna. Bör bilvraket bärgas är osäkerheten desto större att den inte når en auktoriserad bilskrot. Men det existerar möjligheter att sätta hinder för de förbjudna rörelsen. Tillse att transport sker av ett företag som har tillstånd för transport av farligt avfall och som har avtal med en auktoriserad bildemontering, också att ett underskrivet kvitto med skrotintyg lämnas, som evidens för annalkande avregistrering på Trafikverket. Syna, innan hämtningen, att tillåtelse för transport av skrotbilar är utförd av Länsstyrelsen. Ett reko företag har ett sådant tillstånd enkelt åtkomligt och läsbart på sin internetplats. Dessa enkla åtgärder säkerställer för att en uttjänt bil i Göteborg vårdas på ett rättmätigt och miljötryggt vis.