:: suivant >>

…diter :: []->

Det f√∂religger en stor risk att kasserade personbilar fr√•n Trollh√§ttan inte blir inl√§mnade hos ackrediterade f√∂retag, utan hamnar inom oegentlig r√∂relse. De gamla fordonens avgaser best√•r av massvis av koldioxid, som orsakar nutida tids st√∂rsta klimatdilemma. Uppv√§rmning p√• den s√• kallade temperaturh√∂jande klimatp√•verkan utg√∂r fara f√∂r milj√∂n inom flera omr√•den. I och med det √§r det angel√§get att bilinnehavarna kontrollerar att dessa klimatf√∂rd√§rvande fordon skrotas f√∂r evigt. Igenom att planl√§gga f√∂r en laglig skrotning och fragmentering bidrar bil√§garna till mot√•tg√§rder av den allt sorgsna milj√∂regressen. F√∂rkastade skrotbilar fr√•n Trollh√§ttan kan brukas brottsligt F√∂re en uttj√§nt bil i Trollh√§ttan n√•tt en auktoriserad bildemontering med l√§mnad registreringsbevis, och skrotintyg tagits emot, riskerar den blir anv√§nd i brottsliga avsikter. Ett milj√∂- och trafikskadlig personbil ger tiofalt till s√§ljaren i ett annat land. Skrota bilen Goteborg Det f√∂religger f√∂rbud att exportera uttj√§nta fordon som saknar giltig unders√∂kning. Det √§r kanske orsaken till den vinstgivande aff√§ren hos den samordnande brottsligheten. Trafikverket och polisens prestation avgr√§nsas till registrering av kvantiteten illegalt utf√∂rda uttj√§nta fordon via kajplatser eller √Ėresundsbron. Allt enligt Svt som pratat med kontrollanter fr√•n naturtj√§nstem√§n i Malm√∂s hamn. N√§r en skrotbil i Trollh√§ttan s√§ljes genom n√§tet eller pressen, kan bilen ocks√• √•terf√∂ras i trafik utan √§garens vetskap. Och flera mindre bilverkst√§der lagar l√§tt de milj√∂-och trafikskadliga fordonen i k√∂rbart skick. Om en √§gare l√§mnar sin demolerade personbil f√∂r t√§nkt bilskrotning, utan att f√• skrotintyg fr√•n en certifierad skrot, kan det leda till framtida trubbel. √Öliggande f√∂r √•tervinning och bildemontering vilar tungt p√• bil√§garen. Och detta instrueras tydligt i klimatbalken. F√∂r att avstyra oegentligheter vid handel b√∂r s√§ljaren vidtaga √•tg√§rder f√∂r att ta bort s√•dana risker, n√§r det √§r dags att skrota bilen. Via biltillverkarnas framg√•ngsrika √•tervinning, d√§rtill skrotarnas effektiva modernisering enligt bilskrotningsf√∂rordningen, kan bil√§garen v√§nta sig en bra ers√§ttning vid inl√§mning. D√• skrotbilarna h√§mtas utg√•r √§ven varierande betalning. Men det √§r vid ett s√•dan situation, som risken f√∂religger f√∂r att de uttj√§nta fordonen kan komma p√• n√§mnda villov√§gar, med framtida trassel som effekt. Samtliga kasserade bilar fr√•n Trollh√§ttan m√•ste l√§mnas till en beh√∂rig skrot Transporterar bilinnehavaren personligen in sin uttj√§nta bil till en godk√§nd bilskrot undanr√∂js faran f√∂r bedr√§gligt f√∂rfarande. Innan f√∂rfarandet med √•tervinning skruvas tilltalande fordonsdelar f√∂r recirkulation och saluf√∂rs. Och genom mottagningskvittens, som bekr√§ftar √•tervinning och avregistrering p√• Transportstyrelsen, garanteras en legitim behandling. Samtidigt erh√•ller bilinnehavaren h√∂gst ers√§ttning f√∂r en kasserad personbil i Trollh√§ttan. Men priset varierar med flera tusen kronor. S√• det kan vara smart att studera varianterna. Ska fordonet b√§rgas √§r faran desto st√∂rre att den hamnar i or√§tta h√§nder. Men det existerar m√∂jligheter att s√§tta stopp f√∂r de f√∂rbjudna r√∂relsen. Tillse att transport genomf√∂rs av en avtalad partner till en auktoriserad skrot, √§ven att ett p√•skrivet mottagningskvittens med skrotningsintyg √∂verl√§mnas, som evidens f√∂r annalkande avf√§rdande p√• Trafikstyrelsen. Avsyna, f√∂re h√§mtningen, att beh√∂righet f√∂r frakt av kasserade bilar √§r utf√∂rd av Trafikverket. En seri√∂s bilb√§rgare har ett s√•nt blankett enkelt √•tkomligt och l√§sbart p√• sin n√§tsida. Dessa enkla √•tg√§rder garanterar f√∂r att en skrotbil i Trollh√§ttan v√•rdas p√• ett legitimt och klimatskyddat vis.