Skrotbilar i Göteborg körs i första hand till certifierade bilskrotar för återanvändning. För en tid sedan pröjsade en bra slant att skrota sin bil och få den avregistrerad hos Transportstyrelsen. Fordom var det en förtjänst för ägaren att överge skrotet i naturen med väldiga klimatbekymmer som effekt. Men företagen har ändrats. Skrota bilen Goteborg delar Idag förekommer det bilskrotar som betalar för ett föråldrat vrak. Det är verkan av Miljövårdsverkets hårda begäran till bilproducenterna år 2007. Dessa förmåddes ta emot Skrotbilar utan kostnad, samt beordrades att anordna demontering nära 97 % av bilens tyngd . Ändamålet har åstadkommits med råge. Exempelvis genom den strama "Skrotningsbestämmelsen", som introducerades parallellt. Den skarptänkta bilinnehavaren avyttrar idag sin uttjänta bil i Göteborg med en betalning, som klart överkommer den upplösta statliga bilskrotningspremien. Det existerar en del spekulanter. Bildemonteringar med självbetjäning av begagnade delar betalar ofta mer ersättning för en äldre Koenigsegg. Men skall vara observant på många bedrägerier och rävspel i affärsgrenen. Under "söndriga personbilar köpes" spaltas olika skrothandlare upp i Borås Tidnings säljerbjudande. Lockar med ersättning med tiotusen-tals kronor, efterträds varandra. Vinsten av ett fragmenterat fordon överskrider inte ens 1/3 av lovat belopp. Så dessa svarta bolag, som inte är en del av de certifierade bildemonteringarna, kan inte erlägga det beloppet för ett fordon, som måste skrotas med legitim bokföring. Det kommer säljaren snart förstå. Ett tips är att hålla fast på ett enat pris då och kontakta en ärlig kund, som representerar en auktoriserad bilskrot. Att trasiga fordon i Göteborg krängs till folk, som har för avsikt att återföra dessa i trafik, är ett stigande problem. Och många fall sker det utan bilinnehavarens kännedom. Sorgligt nog är det för sent, att rättsvetenskapligt avhjälpa en sådan bedrägeri senare. Uteslutande ett underskrivet mottagningskvitto med bilskrotsintyg, av en ackrediterad bilskrot eller av likvärdig avtalad aktör, kan motverka kommande problem. Detta skrotningsintyget ligger också till underlag för Trafikverkets avregistrering i vägregistret. När skrotbilar krängs har ägarna lite att observera. Syftet, att få sin bil skrotad med återanvändning, i ett evigt och naturförståndigt kretsbana, är i fara innan den är lämnad hos en auktoriserad bilåtervinnare i Göteborg. Kan fordonsinnehavaren personligen ta in sin skrotbil löses problemet, och han kan dessutom räkna med den bästa betalningen. Skall hämtning lejas finns likväl chans att få betalning samt befästa bilens slutpunkt. För transport av en skrotbil, som klassas miljöskadligt avfall, krävs medgivande från Trafikverket. Detta kan avsynas på aktörens nätsida innan uppdrag. Genom erhållande av ett signerat mottagningskvittens med bilskrotningsintyg, i växling av registreringsbeviset, kan bilinnehavaren räkna med sig, att den ålderstigna "rariteten" behandlas adekvat och på ett miljövänligt förfaringssätt.