När AB Svensk Bilprovning försvann med sin ensamrätt, som solitär frälsande aktör med förmån för personbilsundersökning i Göteborg. Skrotbilar hämtas Då upphörde även den intensiva frustrationen som bildats igenom rörelsens oförmåga att skaffa rätt kostym till den ökande verksamheten. Det ledde till flera belastade körförbud. Först och främst var det hjälplösheten att förmå en viktig ombeställning i tid inför slutdatumet. 2010 abdikerade myndigheterna och släppte loss marknaden, för fri personbilsundersökning i Göteborg, till ivriga bilinspektörer. Många av de här hade skolats som förmän på Toyota. Dessa förhatliga väntetiderna upphörde på momangen. Den hårda kampen om kunderna har dessutom implicerat en gedigen prisnivå till bilägarnas glädje. Fruktan för att få ett kategori tre-fel i protokollet är däremot central. Vid sådant stund lurar både en dyr verkstad och en auktoriserad skrot nära förestående. Att skrota en bil har definitivt inte räknats med i planläggningen. Men att klara av att köra in,för personbilsinspektion i Göteborg, hos närliggande drop-in hall utan beställning är en verklig vinst. Ändrade bestämmelser för bilinspektion resulterar ofta till böter Men flera förordningar har nyss förändrats. Nu gäller inte besiktningstiden baserad på registreringsnumrets slutsiffran. inte ens den obligatoriska kallelsen kvar. Därför måste bilägaren själv att observera datum för bilundersökning Missas detta får fordonet körförbud. Och skulle fordonet stoppas av ordningsmakten, kan körkortet ryka. Det är fordonsinnehavarens skyldighet att känna till det här sakförhållandet. Statens inkomster uppskattar emellertid stärkas med över en miljard kr från nonchalanta bilägare. Fordonsinnehavare beslutar personligen tillfälle för fordonsinspektionen. Men han/hon kan själv bestämma, när den första undersökningen i Göteborg bör utföras. Senast 36 månader efter att bilen registrerats i Sverige. Andra gången är inom tjugofyra månader. Sedan skall fordonet testas varje år. På Trafikstyrelsens internetplats kan tidpunkten enkelt hittas. Surfa in på deras hemsida och skriv in nummerskyltens nummer, så återfinns datumet där. Oriktigheterna eller bristerna som påträffas delas in i 3 kategorier. En kategori 1-anmärkning innebär att den ska lagas innan nästa års-granskning. Ett nivå 2-anmärkning har den betydelsen, att det ska repareras inom en viss tid med ombesiktning som påföljd. Nivå 3-fel är ett säkerhetspåpekande, som orsakar körförbud direkt. Bilen får endast bärgas från bilinspektionen i Göteborg. Och detta leder ofta till återvinning på en godkänd bildemontering, som har tillåtelse att skrota bilen med skrotcertifikat för avregistrering. Iakttaga att flera missar att åtgärda lätta kategori ett-påpekande. Men sådan flyttas upp en kategori med fordran på ombesiktning vid annalkande kontroll Obehövliga brister observeras av personbilskontrollen Det finns tid och pengar att spara vid en enkel okulärkontroll inför fordonsbesiktningen. Märkligt nog är det defekter med simpla ingripanden, som upptäcker kategori två-felaktigheterna. Ett utfört ett dåligt hjul betyder många tillfällen, att bilen godkänns utan ombesiktning för personbilsinspektionen i Göteborg. Skyltlampor leder statistiken, men följs tätt av positions- och halvljus-anmärkningar. Skifte av en defekt ljuskälla kan möjligtvis förefalla bångstyrig för många. Men det återfinns simpla anvisningar med bilder för många av bilmärkena på biltema . Ett annat problem på äldre bilar är att motorlampans varningslampa på instrumentbrädet inte släcks. Många fordonsinspektörer avslöjar den listiga trickset att plocka väck instrumentbelysningen. Men felet indikerar, att bilen konsumerar obehövligt mycket bensin, så avgasföroreningar ökar antagligen över vad som är okey. Sonden sitter på avgasröret vid katalysatorrenaren och är okomplicerad att skifta. Den kan införskaffas till Škoda från MärkesDemo.se under tusenlappen. Risken är enorm att det här simpla bristen kan gestaltas som en brist i katalysatorn. I dessa fall kan avgiften för vissa bilmärken överstiga 30 000 kronor. Även tillrättavisning på däckdjup är ofta förekommande för besiktning. Statistiskt är det en del som måste på ombesiktning med nya däck. Det är konstigt, eftersom det är väldigt lätt att granska för fordonsägaren. Kraven är åtminstone en komma sex mm mönsterdjup på sommarväglag och tre mm på vintern. Friktionen mot vägbanan avtar på däck under tre millimeter. Så provning under vintern kan förorsaka onödiga trubbel. Men med enkla verktyg kan kostnaden, på grund av den årliga bilinspektionen Göteborg, förbli låg av den kloke fordonsägaren.