Med ett riksdagsbeslut för 50 år sen startades den föreskrivna fordonsgranskningen för fordonsägare i Uddevalla. Senare formades monopolföretaget AB Svensk Bilprovning, som fick leva vidare till 2010. Då avreglerades marknaden med för många etableringar som konsekvens. De enorma väntetiderna vid bokningar och bekymren vid avbokning gav bilinnehavarna stora besvär vid personbilsinspektion i Uddevalla. Förseningar med körförbud startade våldsamma protester, som drev riksdagen att sadla om. Mängden nya bilprovningsställen ökar markant efter de nya föreskrifterna. De enorma väntetiderna är ett minne blott. Men oroskänslan hos bilägaren har inte ändrats. Kvalitetsvärderingarna förekommer kvar med samma anspråk på åtgärder. Ett nivå tre-fel kan bli ödeläggande för hushållskassan. Detsamma blir en vinstgivande deal för en personbilsverkstad. Och bakomliggande orsak finns en behörig bilskrot. Skrota bilen för en klimatsympatisk fragmentering är avsikten. nyttan med alla förändringar har emellertid blivit en drop-in för fordonsinspektion i Uddevalla utan bokning i en valfri bilprovning. Men flera normer har nyss justerats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten baserad på registreringsnumrets sista siffra. Inte heller är den bindande kallelsen kvar. Fördenskull behöver bilinnehavaren personligen att hålla koll på tidpunkten för fordonsundersökning i Uddevalla. Vid försummelse med det här erhåller fordonet körförbud. Och skulle bilen stoppas av länsman, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är fordonsägarens förpliktelse att känna till detta faktum. Statens inkomster beräknas dock stärkas med över en miljard kr från slarviga bilinnehavare. Men han/hon kan själv avgöra, när den första tillsynen i Uddevalla skall utföras. Inte senare än 36 månader efter att bilen tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är efter två år. Därefter ska fordonet kontrolleras varje år. På Länsstyrelsens sajt kan datumangivelse enkelt upptäckas. Surfa in på deras webbsida och skriv in nummerskyltens nummer, så återfinns tidpunkten där. Oriktigheterna eller skavankerna som upptäcks delas in i 3 nivåer. En kategori ett-felaktighet betyder att den behöver åtgärdas innan nästa års-inspektion. Ett klass 2-felaktighet har den betydelsen, att det tvingas fixas inom en månad med ombesiktning som påföljd. Nivå 3-anmärkning är ett säkerhetspåpekande, som orsakar körförbud omgående. Bilen får endast bärgas från fordonsgranskningen i Uddevalla. Och detta leder ofta till återvinning på en auktoriserad bildemontering, som har befogenhet att skrota bilen med skrotningsintyg för avregistrering. Beakta att många glömmer att laga lätta nivå ett-felaktigheter. Men sådana flyttas upp en klass med begäran på ombesiktning vid nästa kontroll. Det finns tid och pengar att spara vid en lätt okulärkontroll före bilbesiktningen i. Uddevalla. Konstigt nog är det defekter med lätta ingripanden, som avslöjar klass två-felen. Att ombesörja lampbyte betyder flera gånger, att personbilen godtas utan efterkontroll för personbilsbesiktningen i Uddevalla. Nummerskyltsbelysningen är det mest av enligt bil kontrollanterna, men följs efteråt av blinkersbelysning. Skifte av en defekt lykta kan möjligtvis förefalla jobbig för flera. Men det återfinns lätta anvisningar med filmer för många av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat ofta förekommande felaktighet på gamla bilar är att lambdasondens larmbelysning på instrumentpanelen inte slocknar. Många bilinspektörer avslöjar den sluges trickset att rycka väck glödlampan. Men felet antyder, att bilen konsumerar omotiverat mycket drivmedel, så avgasutsläppet tilltar möjligtvis över vad som är okey. Skrotning Volvo bilar Uddevalla Sonden är placerad på avgasröret vid katalysatorrenaren och är enkel att skifta. Den kan köpas till Audi från Bildelsbasen under 700 kronor. Faran är stor att det här lätta bristen kan gestaltas som ett fel i katalysatorn. I sådana fall kan omkostnaden för somliga fordonsmärken vara mer än trettio tusen kr. Även tillrättavisning på däckdjup är återkommande för besiktning Uddevalla. Statistiskt är det flera som måste på efterkontroll med nya däck. Det är märkligt, i och med att det är väldigt lätt att inspektera för bilinnehavaren. Kraven är minst 1,6 millimeter mönster på sommarväglag och tre millimeter på vintern. Friktionen mot vägbanan avtar på däck under 3,0 millimeter. Så utprovning under kalla dagar kan förorsaka onödiga besvär. Men med enkla verktyg kan utgiften, som ett resultat av den periodiska fordonsinspektionen Uddevalla, hållas till ett minimum av den kloke fordonsägaren.