Klimatförsämringen utgör den viktigaste orsaken varför äldre bilar bör skrotas hos en certifierad bildemontering. Ett sådant bolag återanvänder skrotbilen till 95%. Denna åtgärd bidrar även till stor sänkning av koldioxidutsläppen och betydande energibesparing. Men det är framför allt i drift en äldre bil är miljöfarligast. Åldersgränsen för dessa marodörer är officiellt ansett till tio år. Många är avställda med möjlighet att tas i bruk via lagstridig export. Följaktligen är det ur miljöaspekt extremt viktigt, att en skrotbilsägare förvissar sig om att skänka fordonet till en behörig skrot, som igenom skrotintyg försäkrar bilens återvinning och avregistrering hos Trafikstyrelsen. Han/hon får där motta en god ersättning, samt en allmän uppskattning att ha inverkat på naturen på ett bra sätt. Medan är den gamla bilen riskfylld genom sämre krocksystem och bilbälten. Skrotning av bil Bara för något decennium sedan var det mest ekonomiskt och lättast att överge fordonsvraket i omgivningen, med ytterligare miljöproblem som effekt. Men läget har skyndsamt förvandlats. Vägverkets hårda initiativ, genom återvinningskrav till fordonstillverkarna samt bilskrotningsförordningen till certifierade bilskrotar, har förändrat de värdelösa skrotbilarna till åtråvärda föremål. Så sälj din skrotbil i likadan ögonblick som du gör en tjänst för omgivningen. Och igenom att skrota fordonet, för återanvändande till ett ständigt kretslopp, emenderas miljön om och om igen, i dito ögonblick som energiåtgången vid nyproduktion minskar. Men skänk din uttjänta bil till en godkänd bildemontering, eller till ett mottagningsställe som har avtal med bilproducenterna. Dessa är de enda som kan utfärda ett korrekt mottagningskvittens med skrotningsintyg, och som borgar, för att skrotbilen försvinner från fortsatt miljöfördärvande användning. Tragiskt nog hamnar några uttjänta bilar i lagstridig affärsverksamhet. Där export omfatta en stor del. Enligt tidningen Arbetarbladet, som pratat med en kontrollanter i Södertälje, lämnar 130 lastbilar Värmlands län via kajer varje månad. Förtjänsten kan vara upp till 250 000 kr/container. Det finns likaså ett stort antal aktörer som stjäl skrotbilar för utrikeshandel. via enklare reparationer saluförs, de ur miljösynpunkt, uttjänta gamla bilarna därefter för trafik i landet. Med tanke på efterfrågan verkar lönsamheten vidga även inom den här aktiviteten. Och Länsstyrelsen har samma trubbel med uppsikt av den, som likvärdig stulet gods. Naturproblemen med uttjänta fordon har på senaste tiden förskjutits från att överge till annorlunda oegentliga aktiviteter, som håller de gamla fordonen kördugliga. Det betyder att förbjudna företagsamheter med skrotbilar ha effekt på omgivningen destruktivt också utanför Sveriges gränser. För den skull är uppmaningen, ge bort din uttjänta bil till en behörig bildemontering, verkligen viktig både ur miljö- och redovisningsmening. i likadan ögonblick betalas vanligtvis mycket mer för en Opel. Och glöm inte det legala mottagningsbeviset med skrotningsintyg. Ett sånt ges också av Vägverkets behöriga transportörer, med status att transportera skrotbilar, som rankas inom miljöfarligt spill.