De äldre fordonen är de största hoten till det alltmer försämrade klimatet. Utsläppen av föroreningar är för dessa många gånger större än en liten modern bränslemotor. Att skrota bilen igenom att sälja den till en godkänd skrot, är Följaktligen stor miljöförbättrande handling av bilinnehavaren. När skrotbilen lämnats med registreringsbevis saneras och fragmenteras den till nästan total återgång, som råmaterial i nyproduktion. Det finns skrotar, som betalar flera tusen kronor, så det finns pengar att tjäna vid försäljningen. Men det finns risk att skrotbilen kan hamna på villovägar. I sådana fall återkommer fordonet illegalt i trafik någonstans i Afrika och fortsätter alstra enorma mängder CO2. Och bilägarens försök till klimatförbättringen går då förlorad. I dito ögonblick är den gamla bilen vådlig genom sämre krocksystem och bilbälten. Bara för något decennium sedan var det mest ekonomiskt och enklast att överge den uttjänta bilen i omgivningen, med mer miljöbekymmer som effekt. Men tiden har hastigt ändrats. Myndigheternas tuffa åtgärder, via skrotningsvillkor till biltillverkarna samt förordningen till behöriga skrotar, har omvandlat de bedrövliga miljöbovarna till eftertraktade föremål. Så skänk din uttjänta bil med några behövliga tusenlappar i portmonnän. Och via att skrota bilen, för återanvändande till ett ständigt kretslopp, förbättras miljön om och om igen, samtidigt som inskränkningen vid nytillverkningen sjunker. Men ge bort din uttjänta bil till en auktoriserad skrotföretag, eller till ett mottagningsställe som har avtal med bilproducenterna. Dessa är de enda som kan skriva ett lagligt signerat mottagningsbevis med skrotningsintyg, och som är en garanti, för att skrotbilen försvinner från fortsatt miljöfördärvande användning. Tyvärr hamnar en del uttjänta bilar i förbjuden affärsverksamhet. Där utskeppning utgör en stor del. Enligt tidningen Kungsbacka-Posten, som pratat med två miljöinspektörer i Södertälje, lämnar 130 lastbilar Skåne via kajer varje vecka. Betalningen kan vara upp till 250 000 kronor/lasten. Det finns likaså ett stort antal aktörer som stjäl uttjänta bilar för utrikeshandel. Skrot som tar hand om bilar Goteborg Genom primitiva förbättringar saluförs, de ur miljösynpunkt, uttjänta gamla bilarna därefter för trafik i Afrika. Med tanke på efterfrågan tycks lönsamheten växa även i den här verksamheten. Och Länsstyrelsen har likadana problem med bevakning av den, som motsvarande stulet gods. Miljöbekymmer med uttjänta bilar har på senaste tiden förflyttats från att överge till skilda oegentliga aktiviteter, som håller de gamla bilarna kördugliga. Det betyder att kriminella aktiviteter med uttjänta bilar inverka på miljön negativt även utanför Sveriges gränser. Därför är rådet, ge bort din uttjänta bil till en behörig bilåtervinnare, verkligen väsentlig både ur miljö- och redovisningssynpunkt. i samma ögonblick betalas vanligtvis mycket mer för en Saab. Och glöm inte det rättmätiga mottagningskvittot med skrotintyg. Ett sådant lämnas också av Transportstyrelsens behöriga bärgare, med tillstånd att frakta skrotbilar, som klassas inom hälsovådlig avfall.