Med ett riksdagsbeslut för 50 år sen startades den föreskrivna fordonsinspektionen för personbilsinnehavare i Göteborg. Två år senare formades monopolföretaget AB Svensk Bilprovning, som fanns till 2010 då ensamrätten upphörde. Då avreglerades bilprovningen med för många etableringar som följd. De väldiga väntetiderna vid beställningar och bekymren vid ombokningar gav bilinnehavarna stora bekymmer vid bilinspektion i Göteborg. Förseningar med körförbud startade enorma invändningar, som pressade regeringen att sadla om. Antalet nya bilskrotar växer så det knakar efter de nya direktiven. De oerhörda kötiderna är en svunnen tid. Men ängslan hos fordonsägaren har inte förändrats. Beskaffenhetsvärderingarna finns kvar med samma fordran på initiativ. Ett nivå 3-fel kan bli förödande för den egna plånboken. Detsamma blir en vinstgivande händelse för en fordonsverkstad. Och i bakgrunden finns en certifierad bilskrot. Skrota bilen för en naturhjärtlig återvinning är avsikten. Vinsten med alla ändringar har dock blivit en drop-in för personbilsgranskning i Göteborg utan beställning i en valfri besiktningsställe. Förändrade stadgar förfordonsgranskning resulterar ofta till böter Men några regler har på senaste tiden förändrats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten som utgår ifrån registreringsnumrets sista siffra. inte ens den föreskrivna kallelsen kvar. Så det gäller för bilinnehavaren personligen att hålla koll på datum för fordonsgranskning i Göteborg. Vid försummelse med det här får fordonet körförbud. Och skulle personbilen stoppas av ordningsmakten, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är fordonsinnehavarens plikt att känna till det här sakförhållandet. Statens inkomster bedöms emellertid stärkas med ett antal miljoner kronor från nonchalanta bilägare. Men han/hon kan själv fastställa, när den första besiktningen i Göteborg ska verkställas. Inte senare än 36 månader efter att personbilen registrerats i Sverige. Andra gången är efter 24 månader. Transportstyrelsen avregistrering och skrotning Därnäst ska bilen kontrolleras årligen. På Naturvårdsverkets hemsida kan tidpunkten enkelt påträffas. Surfa in på deras webbsida och skriv in nummerskyltens nummer, så återfinns datumangivelsen där. Felaktigheterna eller bristerna som anträffas indelas i tre kategorier. En klass 1-felaktighet medför att den behöver åtgärdas innan nästa års-granskning. Ett klass 2-påpekande betyder, att det ska fixas inom en månad med efterkontroll som följd. Nivå 3-anmärkning är ett säkerhetspåpekande, som innebär skrotning genast. Bilen får endast bärgas från personbilsgranskningen i Göteborg. Det här leder ofta till skrotning på en auktoriserad bildemontering, som har tillstånd att skrota bilen med skrotcertifikat för avregistrering. Betrakta att flera glömmer att reparera lätta kategori ett-felaktigheter. Men sådan flyttas upp en klass med krav på efterkontroll vid framtida granskning. Det finns tid och pengar att spara vid en simpel självkontroll innan besiktningen. Konstigt nog är det brister med enkla ingripanden, som blottar klass två-felen. Ett utfört en lampa innebär en del stunder, att fordonet släpps igenom utan efterkontroll för fordonsinspektionen. Nummerskyltsbelysningen är det mest av enligt bil kontrollanterna, men följs efteråt av blinkersbelysning. Skifte av en söndrig lykta kan möjligtvis förefalla besvärlig för många. Men det finns simpla beskrivningar med bilder för de flesta fordonsmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på gamla fordon är att oljelampans larmbelysning på instrumentbrädet inte släcks. De flesta fordonsinspektörer spårar den finurliga trixet att ta väck instrumentbelysningen. Men felaktigheten pekar på, att motorn drar omotiverat mycket drivmedel, så koldioxidföroreningar tilltar antagligen över max godkänd. Givaren sitter på grenröret vid katalysatorn och är simpel att skifta. Den kan köpas till Dacia från MärkesDemo.se under tusenlappen. Faran är stor att det här simpla felaktigheten kan gestaltas som en brist i katalysatorn. I sådana fall kan priset för vissa bilmärken överstiga 30 000 kronor. Även påpekanden på däckens mönsterdjup är frekventa för besiktning Göteborg. Statistiskt är det en del som krävs på efterkontroll med nya däck. Det är märkligt, i och med att det är mycket spartanskt att granska för bilägaren. Kraven är åtminstone en komma sex mm mönster på sommarväglag och 3,0 millimeter på vinterväglag. Friktionen mot vägen avtar på däck under 3,0 millimeter. Så testande under kalla dagar kan förorsaka onödiga bekymmer. Men med enkla medel kan utgiften, som ett resultat av den årliga fordonsinspektionen, förbli låg av den smarte fordonsinnehavaren.