Gör dig av med din ålderstigna uttjänta bil. Och sälj den till en behörig bilskrot, som ser till att bilen skrotas för att bli råmaterial till nya produkter. Bränslemotorerna har under de senaste tio åren förbättrats till mycket mindre koldioxidutsläpp i avgaserna. också om detta inte är tillräckligt på lång sikt är det i varje fall en god start. Men det betyder att de gamla mer eller mindre stämplade skrotbilar tas ur bruk. Och definitivt att gamla avställda skrothögar inte återinsättes i trafik igen nånstans på planeten. Bilägare, som avyttrar sin uttjänta bil till en behörig bilskrot, är likaså involverad i ambition att bättra vår miljö och atmosfär. I dito ögonblick är den äldre bilen vådlig genom sämre krocksystem och luftkuddar. Bara för tio år sedan var det mest ekonomiskt och lättast att överge fordonsvraket i naturen, med ännu fler miljöbekymmer som efterverkning. Men läget har hastigt nyanserats. Transportstyrelsens hårda initiativ, via återvinningskrav till biltillverkarna samt bilskrotningsförordningen till auktoriserade bildemonteringar, har förvandlat de eländiga miljöbovarna till attraktiva föremål. Så sälj din skrotbil samtidigt som du gör en tjänst för omgivningen. Och via att skrota bilen, för återvinning till ett ständigt kretslopp, förbättras naturen om och om igen, samtidigt som inskränkningen vid nytillverkningen sjunker. Men sälj din skrotbil till en godkänd bilåtervinnare, eller någon avtalad partner till en sådan. Dessa är de enda som kan utställa ett riktigt mottagningskvittens med skrotintyg, och som verifierar, för att bilen avregistreras från fortsatt användning på våra vägar. Olyckligtvis hamnar flera skrotbilar i förbjuden affärsverksamhet. Där utförseln omfatta en stor del. Enligt artikel från Arbetarbladet, som hört med två granskare i Malmö, lämnar cirka femtio lastbilar Kalmar län via kajer varje dag. Förtjänsten kan uppgå till 250 000 kronor/container. Det finns likaså ett stort antal bolag som köper upp skrotbilar för utförsel. Vad kostar det att skrota bilar igenom ringa ansiktslyftningar säljes, de ur miljösynpunkt, uttjänta äldre bilarna vidare för trafik i Afrika. Med tanke på efterfrågan verkar ekonomisk effektiviteten öka också i den här rörelsen. Och Länsstyrelsen har likadana trubbel med bevakning av den, som likvärdig stulet gods. Naturproblemen med skrotbilar har det senaste decenniet förskjutits från dumpning till olika oegentliga företagsamheter, som håller de gamla fordonen vandrande. Det betyder att brottsliga verksamheter med skrotbilar påverkar naturen negativt också utanför landets gränser. På grund av det är rådet, ge bort din uttjänta bil till en behörig bilskrot, verkligen väsentlig både ur miljö- och redovisningsmening. Samtidigt betalas ideligen mycket mer för en Mercedes. Och glöm inte det lagliga mottagningsbeviset med skrotintyg. Ett sånt ges även av Länsstyrelsens certifierade transportörer, med lov att forsla skrotbilar, som kategoriseras inom miljöfarligt föroreningar.