Det förekommer inget skepsis om att byte av en trasig fjäder på en gammal Mazda utökar dess fullständiga levnadslängd. Det är ju avsikten, som ett pågående services siktar mot. Men är det en klok agenda? Därom råder uppenbara oenigheter. Ur miljösynvinkel förklaras i en undersökning från Chalmers, att det optimala är att skrota alla bilar efter en viss tid. Väsentliga förhållanden, som körsträcka, faktiska CO2-utsläpp även skick ingår centralt i en finansiell beräkning och det måste man ta hänsyn till. Som styrmedel funkar troligen Bonus-Malus, som ett lämpligare verktyg, mot reducerade avgas-utsläpp, dessutom om den enbart handlar om nya bilar och är kortsiktig. Nuförtiden förflyttar sig förändringsprocessen åt motsatt kurs angående miljöframsteg genom sjunkande föroreningar av existerande fordon på våra vägar. Billiga äldre bilar åtrås som aldrig tidigare medan nyfabrikationen tycks ha upphört. Och det är lockelsen av att skaffa en extra bil till familjen som bildat en unik situation. Rådet att köra bil som alternativ för att resa kollektivt i pandemins bana har gett emfas. För att täcka suget av billiga fordon förändras uttjänta bilar via renoveringar till körbara klimatvådliga transportmedel. Ett tecken är utbytet av bilreservdelar på den skadade fordonet. Det är bara början till annalkande services och utväxling av slitna bilreservdelar för att dryga ut fordonets livslängd till det maximala. En gammal Toyota från Göteborg kommer till slut ett tillfälle då en defekt topplock måste renoveras. Nu finns det flera alternativ att fundera på. Bör en ny skaffas från en behörig verkstad, som säkerställer för reservdelen eller kan man skaffa en ny piratdel. Det finns även nyttjade reservdelar att handla på vissa skrothandlare. Är man ute efter det billigaste valet väljs skrotar där man kan skruva ner delarna själv. Kostnaden för de olika nivåerna varierar väldigt. Så alternativet skall bottna i bilens resterande uppskattade varaktighet. Att införskaffa en del som klart överskrider nyssnämnda är som att inte bry sig om sin ekonomi. Att kosta på en svindyr märkesdel är inte ekonomiskt försvarsbart alltid. Piratkopior hos skruvat.se, AD-komponenter eller europeiska leverantörer fungerar bra och har tillräcklig bra kvalitet för äldre bilar. Men det är sannolikt, att en eftersökt bildel förekommer på en certifierad skrotfirma. Av Sveriges ungefär 300 skrotföretag är femtio procent enade i en stor bildelskedja, som navigeras av Bildelsbasen. På några minuter kan det totala utbudet skådas på deras internetsida. Priser, klassad egenskap och skrotar kommer upp på datorn, när bilmärket är bekant. Men verkligt prismedvetna fordonsägare från Göteborg plockar ner bildelen personligen på en bilskrot med självplock. Även om inga garantier lämnas kan konsumenten bedöma reservdelens livslängd efter antal körda mil. Det blir självklart billigast att personligen byta ut batteri i en Audi från Göteborg. Till stöd fungerar mängder inspelade anvisningar på internet. Så när inga särskilda verktyg behövs torde en händig individ lyckas med uppdraget galant. Men är bilägaren osäker att mecka själv förekommer det assistans att anlita. Vi hamtar din bil Goteborg Under senare år har massor av nya verkstäder etablerats. De är idealiska för utbyte av medtagen del. Så den kalkylerande ägaren kommer att märka, att den sammanlagda utgiften för reparation troligtvis är lägre än en trettio procent av mottagen prisförslag från en märkesverkstad.