När fordonsägare rullar in för kontroll i Göteborg vet bilverkstaden i området att det går att tjäna pengar. Faktum är, att omkring trettiofem procent av äldre personbilar är behäftade med klass två-fel. Så att ha sin bilverkstad bredvid en besiktningshall är ovärderligt. Och skulle ett kategori 3-brist hittas, vet bilmekanikern med förvissning, att reparationen är hans, om inte fordonsägaren beslutar att skrota bilen på närmaste bildemontering. Numera är det inte svårt att boka tid för bilbesiktning i Göteborg, som generellt bör verkställas varje år. Allaredan på 60-talet kom ett en bestämmelse från infrastrukturdepartementet att bilar skulle kontrolleras årligen. För tio år sedan upphävdes den statliga ensamrätten för fordonsbesiktning. Från den tiden har fordonsprovare upprättats på betydligt fler ställen. Det förekommer möjlighet att checka personbilen på drop-in tid utan beställning. Förändrade bestämmelser för personbilskontroll leder ofta till penningstraff Men enstaka föreskrifter har nyligen förändrats. Nu gäller inte besiktningstiden baserad på nummerskyltens slutsiffran. Inte heller är den föreskrivna kallelsen kvar. Så det gäller för fordonsägaren själv att hålla uppsikt på tidpunkten för bilbesiktning Bommas detta erhåller bilen körförbud. Och skulle fordonet stoppas av länsman, kan körkortet ryka. Det är fordonsägarens plikt att känna till det här sakförhållandet. Statens inkomster uppskattar dock öka med ett antal miljoner kr från slarviga fordonsinnehavare. Bilinnehavare avgör personligen tidpunkt för personbilsgranskningen. Men han/hon kan själv bestämma, när den 1 besiktningen i Göteborg bör utföras. Inte senare än tre år efter att bilen registrerats i Sverige. 2 gången är efter två år. Sedermera behöver fordonet kontrolleras varje år. På Transportstyrelsens hemsida kan datumangivelse lätt hittas. Surfa in på deras hemsida och slå nummerskyltens nummer, så finns datumangivelsen där. Felen eller bristfälligheterna som iakttas delas in i tre kategorier. En kategori ett-anmärkning har den betydelsen att den ska åtgärdas före nästa års-inspektion. Ett kategori 2-fel medför, att det måste fixas inom 30 dagar med efterkontroll som följd. Nivå tre-fel är ett säkerhetspåpekande, som ger körförbud direkt. Bilen får endast bärgas från fordonskontrollen i Göteborg. Och detta leder ofta till skrotning på en ackrediterad bilskrot, som har licens att skrota personbilar med skrotningscertifikat för avregistrering. Lägga märke till att många missar att reparera lätta klass ett-påpekande. Men sådana flyttas upp en klass med begäran på ombesiktning vid nästkommande inspektion Onödiga brister observeras av personbilsinspektionen Det finns tid och pengar att spara vid en simpel självkontroll innan bilbesiktningen. Märkligt nog är det defekter med simpla åtgärder, som uppdagar nivå 2-bristerna. Att ombesörja ett slitet däck medför många stunder, att personbilen godtas utan efterkontroll för bilkontrollen i Göteborg. Nummerskyltslampor leder bil kontrollanterna, men skuggas därefter av blinkersbelysning. Byte av en söndrig lampa kan möjligen förefalla påfrestande för många. Men det återfinns lätta anvisningar med bilder för de flesta bilmärkena i bokhandeln. Ett annat frekvent fel på äldre fordon är att lambdasondens larmbelysning på instrumentpanelen inte släcks. De flesta fordonsinspektörer observerar den sluges lösning att rycka väck instrumentbelysningen. Men felet visar på, att fordonet konsumerar omotiverat mycket diesel, så avgasutsläppet tilltar möjligtvis över vad som är okey. Sonden sitter på avgasröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är simpel att byta ut. Den kan köpas till Geely från Laga.se under 700 kronor. Faran är stor att det här lätta bristen kan ses som en brist i avgasrenaren. bilskrot göteborg reservdelar I sådana fall kan omkostnaden för somliga bilmärken överskrida 30 000 kr. Också klagomål på däckdjup är frekventa för bilinspektionen. Statistiskt är det många som måste på ombesiktning med nya däck. Det är märkligt, eftersom det är väldigt lätt att syna för fordonsägaren. Kraven är åtminstone en komma sex mm mönsterdjup på sommarväglag och 3,0 mm på vintern. Friktionen mot vägen avtar på däck under tre mm. Så testande under vintern kan förorsaka obefogade trubbel. Men med enkla redskap kan kostnaden, på grund av den periodiska fordonskontrollen Göteborg, förbli låg av den kloke fordonsinnehavaren.