Det har varje gång varit en förskräckelse för fordonsinnehavare av gamla personbilar att behöva gästa Bilprovningen. Även om det är lätt att boka dag för bilbesiktning i Göteborg förekommer den läskiga uppfattningen att det kommer att kosta pengar. På sextiotalet kom riksdagsbeslutet om normer för AB Svensk Bilprovning och två år senare startade de föreskrivna inspektionerna. Det nya seklet inleddes med långa kötider vid bokningen av personbilsinspektioner i Göteborg. En avreglering låg i tiden. Så för tio år sedan blev bilprovning fri för hugade aktörer i bilbranschen. Följden blev snarare för många företag i stället för en normal mättnad. Avstatliga innebar inte någon lättnad för fordonsägarna. Granskningsfundamentet har av logiska förevändningar istället blivit tuffare ju längre tiden gått. Grupper och prövningar av felaktigheternas karaktär förekommer alltjämt. Ett klass 3-brist ger en bilverkstad förhoppning om ett lönande jobb, samtidigt som en behörig återvinningsföretag är ganska övertygad på besked om en uttjänt bil, som bör återvinnes till den ständiga cykeln för ett hållbart samhälle. Den enda nyttan med avregleringen av bilbesiktning i Göteborg blev att bilinnehavaren kan uppsöka en besiktningsman på drop-intid. Förändrade stadgar för personbilsbesiktning resulterar vanligtvis till penningstraff Men flera normer har just ändrats. bilskrot goteborg molndal Nu innefattar inte kontrolltidpunkten grundad på nummerskyltens sista siffra. inte ens den föreskrivna kallelsen kvar. Fördenskull behöver fordonsinnehavaren personligen att hålla uppsikt på datum för fordonskontroll Bommas detta erhåller personbilen körförbud. Och skulle personbilen stoppas av länsman, kan körkortet ryka. Det är ägarens ansvar att känna till detta faktum. Statens inkomster bedöms dock stärkas med ett antal miljoner kr från slarviga bilägare. Fordonsinnehavare bestämmer själv tidpunkt för fordonsgranskningen. Men han/hon kan själv bestämma, när den första kontrollen i Göteborg ska utföras. Senast tre år efter att personbilen registrerats i Sverige. Andra gången är inom 24 månader. Sedan ska bilen testas varje år. På Trafikstyrelsens hemsida kan datumangivelse enkelt anträffas. Öppna deras hemsida och skriv in registreringsnumret, så återfinns datumangivelsen där. Felaktigheterna eller defekterna som avslöjas delas in i tre kategorier. En nivå 1-anmärkning betyder att den måste fixas innan nästa års-inspektion. Ett nivå två-anmärkning medför, att det behöver fixas inom en viss tid med ombesiktning som påföljd. Kategori tre-fel är ett säkerhetsbrist, som medför körförbud direkt. Bilen får endast bärgas från bilinspektionen i Göteborg. Det här leder ofta till återvinning på en certifierad skrot, som har tillåtelse att skrota fordon med skrotbevis för avregistrering. Lägga märke till att många missar att reparera enkla nivå ett-felaktigheter. Men sådana flyttas upp en kategori med begäran på efterkontroll vid nästkommande inspektion Omotiverade felaktigheter observeras av bilkontrollen Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en lätt självkontroll inför besiktningen. Konstigt nog är det defekter med simpla ingripanden, som avslöjar kategori 2-bristerna. Att fixa en lampa medför flera gånger, att bilen släpps igenom utan ombesiktning för bilinspektionen i Göteborg. Nummerskyltsbelysningen leder bil kontrollanterna, men följs efteråt av positions- och halvljus-anmärkningar. Skifte av en defekt lykta kan kanske förefalla bökig för många. Men det återfinns enkla beskrivningar med filmer för många av fordonsmärkena i bokhandeln. Ett annat problem på äldre fordon är att motorlampans varningslampa på instrumentpanelen inte slocknar. Många besiktningsmän avslöjar den listiga trickset att rycka väck instrumentbelysningen. Men oriktigheten indikerar, att motorn förbrukar omotiverat mycket drivmedel, så avgasutsläppet växer kanske över max godkänd. Givaren är fastsatt på avgasröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är enkel att byta. Den kan inhandlas till Subaru från  Bildelaronline24.se under tusenlappen. Faran är stor att det här enkla felaktigheten kan uppfattas som en defekt i avgasrenaren. I sådana fall kan avgiften för vissa bilmärken överstiga trettio tusen kr. Även klagomål på utslitna bildäck är återkommande för fordonskontrollen. Statistiskt är det en del som krävs på efterkontroll med nya däck. Det är märkligt, eftersom det är mycket lätt att kontrollera för bilägaren. Kraven är åtminstone en komma sex millimeter mönsterdjup på sommarväglag och 3,0 millimeter på vinterväglag. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under 3,0 millimeter. Så testande under kalla dagar kan orsaka obefogade bekymmer. Men med enkla medel kan avgiften, på grund av den årliga fordonsbesiktningen Göteborg, förbli låg av den smarte bilägaren.